Tuesday, March 8, 2011

Pusat Pemprosesan Pembungkusan Pelabelan (T'P3) Terengganu

Yayasan Pembangunan Usahawan Terengganu (YPU) telah mewujudkan pusat setempat bagi menyediakan kemudahan dan perkhidmatan medin pembungkusan, kemudahan label bar kod dan tempat latihan untuk usahawan di Terengganu. Pusat Pengumpulan, Pemprosesan dan Pengumpulan (T'P3) ini bertempat di Ajil, Hulu Terengganu dan terbuka kepada semua usahawan negeri Terengganu.Untuk maklumat lanjut sila hubungi pihak YPU di alamat berikut:-

Yayasan Pembangunan Usahawan Terengganu
Pusat Dagangan Terenggany (TTC)
Padang Hiliran
21100, Kuala Terengganu
Terengganu
T: 09 - 624 2424
F: 09 - 624 8932
W: www.ypu.com.my

No comments:

Post a Comment