Sunday, August 9, 2009

Pengeksport perlu aktif kembang pasaran niaga

Kuala Terengganu-"Pengeksport di negara ini perlu agresif mempromosikan eksport untuk mengekal dan mengembangkan pasaran eksport negara terutama dalam suasana perdagangan kini yang lebih mencabar serta kompetitif"- Md Silmi Abd Rahman,(Pengarah Bahagian Pembangunan Pengeksport MATRADE)

Sinar Harian, 29 Julai 2009.

No comments:

Post a Comment