Saturday, August 6, 2011

Seminar Peluang Pasaran Perniagaan Kepada Pengeksport Malaysia - Saudi Arabia, India, Chile, Belanda, Jepun, Taiwan, Brazil dan USA

Pejabat cawangan MATRADE seluruh negara akan mengadakan seminar berkenaan peluang pasaran dan barangan Malaysia di negara berikut:

No. Pejabat Cawangan * STC/TC Yang Terlibat * Tarikh * Pertanyaan Lanjut


1 Terengganu * Jeddah * 8/8/2011 * terengganu@matrade.gov.my
2 Sarawak * Chennai & Santiago * 9-Sep-11 * sarawak@matrade.gov.my
3 Johor * Rotterdam dan Tokyo * 13-Sep-11 * johor@matrade.gov.my
4 Sabah * Taipei dan Sao Paulo * 13-Sep-11 * sabah@matrade.gov.my
5 Penang * New York, Toronto dan Miami * 20-Sep-11 * penang@matrade.gov.myTaklimat akan diadakan oleh Pesuruhjaya / Penolong Pesuruhjaya Perdagangan yang masih ataupun baru selesai bertugas di lokasi-lokasi berikut.

Sekiranya berminat, sila hubungi pejabat-pejabat MATRADE Wilayah sebagaimana email di atas.

No comments:

Post a Comment